ODM คืออะไร?

ODM หรือ Original Design Manufacturer โรงงานแบบนี้ มักจะพัฒนาขึ้นมาจากแบบ OEM คือเป็นโรงงานที่มีการทำวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ หากเป็นการผลิตอาหารเสริม หรือเครื่องสำอาง ก็มีการคิดค้น ทำวิจัย เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพและจุดเด่นที่แตกต่างจากสินค้าที่มีอยู่เดิมในท้องตลาด …การคิดพัฒนานั้น มีการทดลอง ทดสอบประสิทธิภาพ และเป็นสูตรที่ลงตัว มีมาตรฐานของตัวเอง อีกทั้งมีความพร้อมในการให้บริการครบวงจร อย่างที่โรงงานรับผลิตอาหารเสริมครบวงจร นิยมทำกัน >>>เรามีเปิดรับผลิตผลิตภัณฑ์ ออร์แกนิคในรูปแบบของ ODM ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจอยากเป็นเจ้าของธุรกิจ อยากมีแบรนด์สินค้า แต่ไม่อยากสร้างโรงงาน หรือผู้ที่เริ่มทำ Startup เกี่ยวกับสกินแคร์ >>>นอกจากผลิตแล้ว ยังรับออกแบบทั้งโลโก้ ฉลากสินค้า อีกทั้งจัดหาบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะและสวยงาม ถูกใจตลาด รวมถึงจดทะเบียน อย. กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ครบวงจรเพื่อลูกค้าที่มาใช้บริการผลิตเพื่อสร้างแบรนด์จะได้สะดวก และได้สินค้ารวดเร็ว มีเอกลักษณ์เฉพาะ โดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษา