La Lana รับผลิต สร้างแบรนด์

หากคุณเป็นคนหนึ่ง ที่เบื่องานประจำ และอยากทำธุรกิจ สร้างแบรนด์สินค้าเป็นของตัวเอง แต่ยังมองหาตัวช่วยบางอย่าง….>ยังไม่รู้จะขายอะไรดี คู่แข่งเยอะ>อยากสร้างแบรนด์เครื่องสำอางที่แตกต่างจากคนอื่น>สนใจผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค>มองหาโรงงานผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน>อยากมีที่ปรึกษาทางการตลาดไม่ต้องกังวล เพราเรามีให้ครบ จบทุกกระบวนการ…✓เรามีแหล่งผลิตสินค้าออร์แกนิค”ไร่บุญฉลวย” เป็นไร่ออร์แกนิคที่ปลูกพืชผักสมุนไพรด้วยวิธีการเกษตรอินทรีย์บนพื้นที่ 37 ไร่ในอำเภอปากช่อง ด้วยมาตรฐานออร์แกนิคไทยแลนด์และ ฮาลาลแปลงปลูกแห่งเดียวในประเทศไทย และยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้เกษตรอินทรีย์ต่างๆ เพื่อศึกษาดูงาน✓เรามีโรงงานที่แปรรูปเครื่องสำอางออร์แกนิคที่แปรรูปจากสมุนไพรออร์แกนิค ด้วยมาตรฐานการส่งออก GMP Halal แล้วเรายังรับผลิต สร้างแบรนด์ให้กับลูกค้าที่สนใจ…และไม่เพียงผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน เรายังมีบริการ แบบ One Stop Service•ออกแบบแบรนด์•ขอ อย.•แนะนำการทำการตลาดให้กับลูกค้า•ผลิตเครื่องสำอาง •ลงทุนต่ำ กำไรสูง•โรงงานมีมาตรฐานมีมาตรฐานรับรอง*บริการครบทุกขั้นตอนในที่เดียว