“Clean Beauty” เทรนด์มาแรงแห่งปี 2022 สินค้าความงามต้องได้มากกว่าความสวย

ปัจจุบันโลกธุรกิจการค้าการลงทุนเปลี่ยนไปมาก รวมถึงพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปตามสภาวะสังคม และพฤติกรรมการบริโภคที่หันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้น หลังจากทั้งโลกเจอการแพร่ของโรคอุบัติใหม่อย่างไวรัสโควิด-19 ที่ทำให้ผู้คนต้องปรับเปลียนวิถีชีวิตการกินอยู่ใหม่เกือบทั้งหมดและพยายามเลือกสรรสิ่งที่เข้าสู่ร่างกายมากขึ้น …ฉะนั้น หนึ่งในสินค้ามาแรงของปี 2022 นี้ ก็คงหนีไม่พ้นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ปลูกโดยไม่ใช้สารกำจัดศัตรูพืชสังเคราะห์ ทั้งอาหาร รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ของใช้ประจำวัน เครื่องสำอางต่างๆ และดูเหมือนจะไม่ใช่แค่เทรนด์ แต่เป็นแนวโน้มธุรกิจความงามที่จะเกิดขึ้นในระยะยาวสินค้าออร์แกนิค จึงเป็นสิ่งที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะผู้ที่อยากริเริ่มธุรกิจใหม่ หรือต่อยอดธุรกิจที่มีอยู่ เพราะกระแสของออร์แกนิค จะมาแรงสวนทางกับธุรกิจอื่นๆ ที่กำลังดิ่งลงอย่างแน่นอน