พันธกิจ

เรามุ่งมั่นในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหัวใจสำคัญ เราจึงพิถีพิถันดูแลทุกขั้นตอนอย่างใส่ใจ ปลอดภัยตั้งแต่ดินจนถึงโรงงาน วัตถุดิบหลักของเราคือสมุนไพรออร์แกนิคที่เราปลูกเองภายใต้การดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญ มาสู่กระบวนการผลิต เรามีทีมค้นคว้าและวิจัย บุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและดีที่สุด

วิสัยทัศน์

ด้วยความรักความห่วงใยที่มีต่อผู้คนอื่นเช่นเดียวกับคนในครอบครัว เราจึงเสริมสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อความงามและสุขภาพดีให้กับชุมชนและคนทั่วโลก จากส่วนผสมที่ดีที่สุดในธรรมชาติและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ได้รับการรับรอง มาตรฐานคุณภาพ