‘ไร่บุญฉลวย ไร่ออร์แกนิค’

ไร่บุญฉลวยของเรา ตั้งอยู่ใน อ.ปากช่อง บนพื้นที่กว่า 30 ไร่ เป็นแหล่งปลูกพืชผักสมุนไพรออร์แกนิค ที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเครื่องสำอาง ภายใต้ชื่อแบรนด์ ‘La Birra’พืชผักที่ปลูกจากไร่บุญฉลวยคือ ออร์แกนิค 100% ได้รับการรับรองมาตรฐาน เกษตรอินทรีย์ จาก กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรียกได้ว่าปลอดภัยตั้งแต่ใต้ดินจากไร่ สู่โรงงาน ถึงหน้าประตูบ้านผู้บริโภคไร่ออร์แกนิคบุญฉลวย ยังเป็นแหล่งผลิตพืชสำหรับผลิตเครื่องสำอางได้อีกมากมายหลายชนิด รอให้ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงาน และสร้างแบรนด์สินค้าออร์แกนิคออกสู่ตลาดไปด้วยกัน