มาตรฐานที่ได้การยอมรับจากนานาชาติ

เราคือองค์กรที่ใส่ใจในคุณภาพ และมาตรฐานสินค้า เพื่อที่คุณลูกค้าของเรานั้นจะต้องได้รับผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดเสมอทุกๆกระบวนการผลิตของเรานั้นจึงได้ผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อการันตีคุณภาพให้กับลูกค้าทุกคน จนได้รับใบรับรองมากมาย- ใบรับรองมาตรฐาน GMP จาก อินเตอร์เทค- ใบรับรองมาตรฐาน ฮาลาล จาก สำนักคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย- ใบรับรองมาตรฐาน เกษตรอินทรีย์ จาก กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นอกจากนั้น เรายังได้รับความไว้วางใจจากหลายชาติ ให้นำสินค้าของเราเข้าไปจัดแสดง และเป็นที่ยอมรับมากมาย ไม่ว่าจะเป็น- ญี่ปุ่น- อินเดีย- ฮ่องกง- ลาว- ฟิลิปปินส์- บรูไน- ฟินแลนด์- เยอรมัน- พม่ารวมถึงประเทศ แถบตะวันออกกลางและนี่คือ มาตรฐานที่เราได้รับการยอมรับ จากการลงแรงและใส่ใจ เพื่อสิ่งที่ดีที่สุด สำหรับลูกค้าของเราทุกคน เพราะเรานั้นรักผู้อื่นดุจดั่งคนในครอบครัว