มาตรฐานที่ดี คือคุณสมบัติที่เรามีให้คุณเราคือโรงงานผลิตสินค้า

ที่ใส่ใจในคุณภาพเป็นอย่างมาก เพราะเราอยากสร้างแต่สิ่งดีๆ เพื่อมอบให้กับผู้คน เราจึงพยายามสร้างมาตรฐานของเรา จนได้รับการใบการันตี จากองค์กรมากมาย- ใบรับรองมาตรฐาน GMP จาก อินเตอร์เทค- ใบรับรองมาตรฐาน ฮาลาล จาก สำนักคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย- ใบรับรองมาตรฐาน เกษตรอินทรีย์ จาก กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพราะเราอยากให้คุณ มั่นใจในคุณภาพ และมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ของเรา ดังนั้นไว้ใจในสินค้าของเราได้แน่นอน