มาตรฐานการรองรับ เพื่อสิ่งที่ดีที่สุดแด่คุณ

เพราะเรานั้นรักลูกค้าดั่งคนในครอบครัว เช่นนั้น เราจึงมุ่งมั่นที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ ที่ดีที่สุด ได้มาตรฐาน แด่ลูกค้าของเรา

และด้วยสิ่งนั้น เราจึงได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์กรต่างๆ

เราจึงอยากให้คุณมั่นใจ ว่าสินค้าของเรานั้นปลอดภัยมั่นใจได้ 100%

  • ใบรับรองมาตรฐาน GMP จาก อินเตอร์เทค
  • ใบรับรองมาตรฐาน ฮาลาล จาก สำนักคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
  • ใบรับรองมาตรฐาน เกษตรอินทรีย์ จาก กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์